Prof. Aleksander Bobko Sekretarz stanu

Aleksander Bobko urodził się 23 marca 1960 r. w Przemyślu. Jest filozofem, specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej oraz współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Znawca i tłumacz Immanuela Kanta. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku.

Od 2009 jest profesorem tytularnym nauk humanistycznych. Studiował w Krakowie, gdzie ukończył informatykę w AGH oraz filozofię w UJ i PAT (obecnie Uniwersytet Papieski JPII), a także na Uniwersytecie we Fryburgu Badeńskim. Od 1989 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Rzeszowskim (wcześniej WSP) i Uniwersytecie Papieskim JPII w Krakowie. Odbył staże naukowe w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA. Wykładał gościnnie w wielu krajach europejskich, a także w USA, Brazylii, Chinach i Korei Południowej. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Görres Gesselschaft. Na Uniwersytecie Rzeszowskim pełnił funkcje prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR oraz prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą. Od 2012 rektor tej uczelni.

Były radny oraz członek Zarządu Miasta Rzeszowa. Członek Zespołu ds. Aksjologicznych Podstaw Konstytucji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Od roku 2015 bezpartyjny Senator RP IX kadencji.

Wraz z żoną mieszka w Rzeszowie. Ma dwoje dzieci i troje wnucząt. W czasie wolnym uprawia sport (piłka nożna, pływanie, narty a także brydż sportowy). Gra amatorsko na pianinie i gitarze.