Proporcje źródeł nakładów na innowacje

Written by Published in Blog

Warto podkreślić zasadniczą różnicę w proporcjach źródeł nakładów na innowacje. W Szwajcarii 2/3 środków finansowych skierowanych na badania i rozwój pochodzi z sektora prywatnego, od przedsiębiorstw, które bardzo starannie selekcjonują projekty warte finansowania – czyli te, które mają największe szanse na szybki zwrot z inwestycji. W Polsce jest dokładnie odwrotnie, czyli 2/3 środków wydawanych na badania pochodzi z instytucji państwowych.

Marek Szymański – Prezes Polsko Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Prezes Franke Polska

Marek Szymanski

Marek Szymanski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *