Agnieszka Skala Współzałożycielka i prezes Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka SGH, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, współzałożycielka i prezes Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest SPIN. Prowadzi zajęcia z zarządzania startupem na Politechnice Warszawskiej i w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracuje naukowo w obszarze edukacji i rozwoju przedsiębiorczości wysokiej techniki. Kierownik seminarium naukowego o Przedsiębiorczości Wysokiej Techniki na Wydziale Zarządzania PW. Członek Rady Programowej Fundacji Startup Poland. Inicjatorka i koordynatorka badania polskich startupów. Wspiera wartościowe inicjatywy edukacyjne na styku nauki i biznesu.